• Gavesystem for stiftelser

Information management Gavesystem for stiftelser

Lemontree Gavesystem for stiftelser er en komplett løsning for innsending og oppfølging av elektroniske søknader på web.

Stiftelsen får et komplett system for saksbehandling og dokumenthåndtering. Alle søkere får tilgang til en egen Min Side på web der de logger inn med brukernavn og passord for å administrere sine søknader.

Eksempler på type søknader kan være:

  • Stipend
  • Reisestøtte
  • Prosjektstøtte
  • Utdanningsstøtte
  • Allmennyttige støttemidler/gaver
  • Godkjenning/sertifisering

Hvorfor?

Lemontree Gavesystem for stiftelser reduserer tiden som brukes til manuell registrering og øker kvaliteten på det som registreres ved å lede søkeren systematisk gjennom søknadsprosessen. Da brukes mindre tid på oppfølging av mangelfulle søknader samtidig som det frigjør de ansattes tid til andre aktiviteter.

Resultatet er at man senker kostnaden til administrasjon. Søkerne opplever også bedre kvalitet og oppfølging i søknadsprosessen.

Hva?

Løsningen utgjør et komplett virksomhetsminne som dokumenterer hele gaveprosessen, med mulighet til å jobbe direkte i kjente verktøy som Microsoft Office og Outlook. Det gjør det lett å finne tilbake til informasjon til bruk i rapporter eller oppfølging av søkere.

Lemontree Gavesystem for stiftelser kan fungere frittstående eller integreres med ett eller flere fagsystem, som økonomisystem eller publiseringsløsninger.

Erfaring viser at man kan forvente vesentlig reduksjon i tidsbruk per søknad etter overgang fra manuell til fullelektronisk søknadsbehandling. Med fullelektronisk søknadsbehandling blir det også vesentlig mindre papir å forholde seg til for alle parter.

Hvordan?

Ved å betale et gunstig månedlig vederlag har dere som kunde tilgang til løsningen. Alt det strevsomme som drift, backup, oppgraderinger og support tar vi oss av. Dere bare bruker systemet – enklere blir det ikke.

Og gjennom det initiale konfigurasjonsprosjektet får dere anpasset søknadsportal og saksbehandlingssystemet til deres profil og bruksområde.