• Kundcase

    Våra kunder finns i första hand i Norden och är tjänsteproducerande företag med komplexa informationsmiljöer. De finns främst inom branscherna telekom, försäkring, bank och finans samt handel. Men våra lösningar inte är branschspecifika.